Uutiset ja ajankohtaiset tiedotteet


!EU:n komissio julkisti 14.7.2021 esityksensä EU:n ilmastopoliittiseksi ohjelmaksi eli ns. Fit for 55 -paketin, jonka toimenpide-ehdotuksiin sisältyy mm. polttomoottoriautojen myynnin kieltäminen EU:ssa vuonna 2035. Kielto koskisi myös kaasuautoja.

Alla yhdistyksemme tiedote asiasta, Tekniikka & Talous -lehden tiedotteemme pohjalta julkaisema artikkeli ja muutama muu poiminta asiaa kommentoivista median jutuista.SUOMI on yrittänyt liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) mukaan vaikuttaa Euroopan unionin suuntaan niin, että kaasuautojen tuotanto jatkuisi edelleen.

EU:n komission suunnittelemat uusien henkilö- ja pakettiautojen tiukemmat päästörajat johtavat käytännössä siihen, että uusien poltto­moottori­autojen myynti loppuu vuoteen 2035 mennessä.

”On valitettavaa, että sekä autoteollisuus että komissio ovat pitäytyneet sähköistämis­vaihtoehdossa”, Harakka sanoo.

”Osana tätä olemme myös viestineet, että jos päästöraja on nolla, silloin sen pitää olla teknologia­neutraali, ja silloin se ei välttämättä tarkoittaisi poltto­moottori­autojen tuotannon loppumista.”

HARAKAN mukaan kuluttajat ovat autoteollisuuden tarjonnan armoilla, ja on mahdollista, että suuret eurooppalaiset autovalmistajat eivät jatkossa tarjoa kaasuautojakaan.

Suomi on ajanut kaasua erityisesti raskaan liikenteen polttoainevaihtoehdoksi.

EU-mepit useista poliittisista ryhmistä ja useista maista vetoavat komissioon EU:n päästödirektiivin korjaamiseksi niin, että biokaasun ja muiden kestävästi tuotettujen puhtaiden polttoaineiden liikennekäyttö sallitaan jatkossakin.

MEPs call for the removal of barriers to the deployment of sustainable fuels ensuring transport decarbonisation

 • Current CO2 emission standards promote the development of green electricity but hinder the deployment of other sustainable fuels and vehicles.
 • Lack of policy support will put at risk the scale-up of the industry and the achievement of climate goals.
 • Biomethane belongs to the most promising alternative fuels to decarbonise transport in a swift and cost-competitive way, leaving no one behind.


Myös kaasuautot ovat kyselyn mukaan pitäneet yllättävän hyvin pintansa, vaikka suuret autovalmistajat ovat viime aikoina kertoneet panostavansa kehityksessä etenkin sähköiseen liikenteeseen, sanoo LähiTapiolan autopalveluista ja liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

Kaasuautoa voisi kyselyn mukaan harkita joka kymmenes vastaaja (12 %). Kaasuautoa voi tankata maakaasulla tai ympäristöystävällisemmällä biokaasulla. Bensa- tai dieselauton voi myös muuntaa kaasukäyttöiseksi.LVM:n asettama Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmä on julkaissut raporttinsa. Työryhmä on tunnistanut kohtalaisen hyvin liikennebiokaasun potentiaalin ja esittää liikennebiokaasun edistämiseksi useita suosituksia:

 • Biokaasulla (ja mahdollisesti myös synteettisillä kaasuilla) on merkittävä rooli tieliikenteen päästövähennysten aikaansaamiseksi Suomessa sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä.
 • Laajennetaan jakeluvelvoitelain soveltamisalaa biokaasuun ja synteettisiin polttoaineisiin.
 • Tuetaan kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden, biokaasun ja/tai synteettisten polttoaineiden tuotantoa ainakin vielä 2020-luvulla.
 • Vauhditetaan erilaisilla ohjauskeinoilla liikennebiokaasun tuotannon, kulutuksen ja jakeluinfran kehittymistä. Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelman toimenpiteitä tulee jatkaa.
 • Jakeluvelvoitelain uudistamisen yhteydessä huolehditaan, että biokaasun hintakilpailukyky bensiiniin ja dieseliin nähden saadaan pysymään riittävän hyvällä tasolla.
 • Asetetaan biokaasulle tavoite, että liikenteeseen saataisiin noin 2,5 TWh vastaava määrä biokaasua vuonna 2030 ja jopa 10 TWh vuoteen 2045 mennessä.
 • Korotetaan kaasuautotavoitteita: 2,5 TWh biokaasumäärällä vuonna 2030 voisi liikkua esimerkiksi noin 145 000 kaasukäyttöistä henkilö- ja pakettiautoa ja noin 6000 raskasta ajoneuvoa.
 • Huolehditaan, että kaasuautot huomioitaisiin jatkossa myös EU:n autovalmistajia koskevassa raja-arvolainsäädännössä.· Edistetään kaasukäyttöisten kuorma-autojen yleistymistä raskaan kaluston hankintatuella, jonka jatkamista myös vuoden 2021 jälkeen tulee harkita.
 • Jatketaan kaasuautojen konversiotukea.
 • Vuoden 2021 kehysriiheen mennessä jatkovalmistellaan työsuhde-etujen verotuksen uudistamista kannustamaan valitsemaan työsuhdeautoksi vähäpäästöisen auton.
 • Uudistetaan autokantaa vähäpäästöisemmäksi luomalla kannusteita vähäpäästöiseen tai päästöttömään teknologiaan ja polttoaineisiin sekä niiden käyttöön. Siirretään liikenteen verotuksen painopistettä nykyistä voimakkaammin autojen hankinnasta autojen käyttöön, mutta säilytetään hankintavaiheen päästöohjaus. Biopolttoaineiden hinnannousua jakeluvelvoitteen kiristymisen myötä voidaan lieventää esimerkiksi polttoaineverotuksen painotuksia (energiasisältö/hiilidioksidivero) muuttamalla tai muilla vähäpäästöisyyskannustumilla. Varmistetaan, että konversioautot huomioidaan kehitettäessä auto-, ajoneuvo- kuin käyttövoimaverotusta.

Moni media julkaisi 6.10.2020 uutisen LVM:n VTT:n ja Aalto-yliopiston työryhmältä tilaamista vaikutusarvioinneista, joiden mukaan tehokkain keino vähentää liikenteen päästöjä on biokaasun ottaminen jakeluvelvoitteen piiriin. Tässä esimerkkinä Ilta-Sanomien uutinen.

Hieman kyllä ihmetyttää, mihin sitä biokaasua jaellaan, jos ei ole kaasuautoja. Ihmetys johtuu ennen kaikkea siitä, ettei keinovalikoimassa lainkaan mainita kaasuautojen hankinnan minkäänlaista tukemista.


26.8.2020


European Biogas Association EBA ja The Natural & bio Gas Vehicle Association NGVA Europe näkevät European Green Dealin toteuttamisessa mahdollisuuden tehdä liikennesektorista nopeasti biokaasun avulla ympäristöystävällisempi.

Ohessa linkki sveitsiläisen gaz energie -sivuston aiheesta julkaisemaan artikkeliin ja alla linkki myös artikkelin suomenkieliseen versioon.

11 hanketta haki investointitukea uuden energiateknologian suuriin demonstraatioihin 2020 haussa. Näistä neljä biokaasuhankkeita! 


Kaasuautotuotannon tulevaisuus voidaan turvata perumalla EU:n kehno päästöasetus

Euroopan Parlamentin jäsen Heidi Hautala (vihr) on esittänyt Euroopan Unionin komissiolle kirjallisen kysymyksen, jotta kaasuautojen osalta epäonnistunut normisto voitaisiin määritellä uudelleen. Volkswagen Group räväytti 3.3.2020 uutisella, jonka mukaan yhtiö aikoo lopettaa kaasuautojen kehittämisen.

Uutisessakin VW ottaa kantaa, että syy kaasuautojen kehittämisen lopettamiseen ei ole tekninen eikä kai markkinoidenkaan syytä suoraan, vaan syy on poliittinen, käytännössä se, että EU rankaisee sakotuksella kaasuautojen valmistajia. Linkin takana Jukka Roinilan kirje mepeille siitä, mitä EU:n nyt pitää tehdä nopeasti tilanteen korjaamiseksi.

Täällä Zukunft Erdgasin alkuperäinen tiedote saksaksi

Suomessa asiasta uutisoivat mm.
Moottori.fi
Apu.fi/Tuulilasi
Kauppalehti
MTVuutiset.fi

Kantaa on ottanut mm. keskustan vara­pu­heen­joh­taja Petri Honkonen


29.01.2020  

Kaasua Savon sydämeen – Kuopioon on avautunut kaasutankkausasema


Kansallista biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän loppuraportti luovutettiin 28.1.2020 elinkeinoministeri Mika Lintilälle.


Energiaviraston syksyllä 2019 järjestämän kilpailutuksen tuloksena kaasuverkon ulkopuolisten biokaasun jakeluasemien perustamiseen saa tukea saa yhdeksän uutta biokaasuasemaa, yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Asemat tulevat seuraaville paikkakunnille: Joensuu, Kuortti, Loimaa, Mikkeli, Nurmijärvi, Parainen, Pedersöre, Tampere ja Vöyri.


Ilmastopaneeli julkisti autolaskurin

Ilmastopaneelin autolaskuri julkistettiin 12.12.2019 ja mediassa lähti heti liikkeelle runsaasti vääriä tulkintoja sinänsä erinomaisen laskurin tuloksista. Oikastaksemme harhaanjohtavat tiedot yhdistyksemme lähetti 13.12.2019 Ilmastopaneelin jäsenille ja medialle oheisen tiedotteen:

Tiedotteemme huomioitiin mm. näissä medioissa:

Myös moottori.fi:n artikkelissa on huomioitu esiin nostamiamme pointteja, vaikka tiedotteeseemme ei suoraan viitatakaan. Mm. näin: ”Tässä piilee mahdollisuus suureen arviovirheeseen, sillä laskuri olettaa kaasuautoa käytettävän puoliksi maa- ja puoliksi biokaasulla. Mikäli kaasuautossa käytettäisiin ainoastaan biokaasua, laskurin mukaan sähköauton kokonaispäästöt olisivat tätä pienemmät vasta 14. vuoden kohdalla.”

Avun/Tuulilasin jutussakin itse asiassa hieman mutkan kautta todetaan biokaasuauton olevan sähköautoakin vähäpäästöisempi:

”Laskurista selviää, että esimerkiksi 14 000 kilometriä vuodessa ajavalla ja 12 vuoden pitoajalla keskikokoisen täyssähköauton elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat noin 56 prosenttia pienemmät kuin vastaavalla bensiiniautolla. Kaasuautolla, joka tankkaa ainoastaan biokaasua, elinkaaripäästöt ovat noin 60 prosenttia pienemmät verrattuna vastaavan bensiiniauton päästöihin. Laskelmat ovat suuntaa-antavia ja luvut riippuvat ajoneuvosta.”


Jo 10 000 kaasuautoa Suomessa

4.12.2019

Suomen teillä kulkee jo yli 10 000 kaasukäyttöistä autoa, raja ylitettiin joulukuun alkupäivinä. Parin viime vuoden aikana kaasuautojen määrä on viisinkertaistunut ja määrä kasvaa kiihtyvään tahtiin.

Edellinen hallitus asetti tavoitteeksi, että Suomessa olisi 5000 kaasuautoa vuoteen 2020 mennessä. Pelkästään vuoden 2019 aikana Suomen teille on tullut 4400 kaasukäyttöistä autoa lisää, joista uusina on rekisteröity noin 2300, ulkomailta käytettynä tuotu noin 2000 ja kaasukäyttöisiksi konvertoitu noin 100 autoa. Kaasuautojen määrän kasvun nopeus korostuu vielä, kun muistamme, että uusien kaasuautojen myynti pysähtyi lähes täysin yhdeksäksi kuukaudeksi syyskuusta 2018 toukokuuhun 2019 WLTP-päästömittausten aiheuttamien tuotantokatkosten takia.

5000 kaasuauton tavoite ylitettiin siis tuplasti yli vuosi etuajassa. Kaasuautoilijat ry onnittelee kaikkia kaasuautoilijoita yhteisestä saavutuksestamme.

Erityisen hienoa on myös se, että yli puolet Suomessa kaasuautoihin tankatusta kaasusta on jo kotimaista, lähes päästötöntä biokaasua.

Uutisia tai juttuja aiheesta oheisissa linkeissä:
Kaasumuunnoksille myönnettävää 1000 euron tukea on haettu alle 200 autolle heinäkuun 2019 loppuun mennessä ja suurin osa määrärahasta on käyttämättä.Uusiutuvan energian start-up Q Power on käynnistänyt yhdessä energiayhtiö St1:n kanssa hankkeen, jossa valmistetaan synteettistä biometaania hiilidioksidista.

Yle 27.8.2019


Gasumin Seinäjoen tankkausasema on avattu 21.8.2019


Melkein mainoksen puolelle menee, mutta laitetaan tähän kuitenkin VW:n mediatiedote toukokuulta 2019. Volkswagen AG:n pääjohtajan mukaan kaasulla tulee olemaan merkittävä rooli VW-konsernissa myös jatkossa, kaasuteknlogian käyttöä laajennetaan ja kehittämistä jatketaan.STT:n uutinen Gasumin osavuosikatsauksesta tässä Savon Sanomista. Asiallisen uutisen loppuun ujutettu outo lausahdus: ”Kasvusta huolimatta kaasuautojen määrä on vähäinen, ja kasvu sähköautojen ensirekisteröinneissä on ripeämpää kuin kaasuautojen.”


Yle: Jyväskylässä on otettu käyttöön kaupungin ensimmäinen biokaasubussi.
Mäntsälän Biovoima oy on alkanut rakennuttamaan biokaasulaitosta 

3 kommenttia artikkeliin ”Uutiset ja ajankohtaiset tiedotteet”

 1. Biokaasun hyväksyminen EU tasolla edes vähäpäästöiseksi polttoaineeksi, tulee olla yksi tärkeimmistä yhdistyksemme tavoitteista. Se antaisi signaalin autotehtaille tuottaa myös kaasukäyttöisiä ajoneuvoja jatkossakin. Se toisi suuren helpotuksen kustannuspaineissa oleville autovalmistajille. Auton ostajatkin alkaisivat ymmärtää, että biokaasun käyttö autoissa olisi myönteinen ympäristöteko. Lisäksi se tekisi energian tuotannon hajautetuksi ja näin mahdollistaisi myös pienempien tuottajien kustannustehokkaan energian tuotannon ja myynnin. Ei tarvitsisi olla vain suuryritysten ja monopolien armoilla.

  Vastaa

Jätä kommentti