Kaasuautojen markkinat Suomessa ja Euroopassa

Päivitetty , Jukka Roinila

Kuten aikaisemminkin taitaa olla kerrottu, Suomessa rekisteröitiin vuonna 2020 uutena yhteensä 1956 kaasuautoa. Edelliseen vuoteen verrattuna uusien kaasuautojen rekisteröintien määrä laski 294:llä. On tietysti ikävä todeta, että vuositasolla rekisteröintien määrä laski ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun kaasuautojen käyttö liikenteessä todellisuudessa sallittiin. Rekisteröintimäärien laskuun on kuitenkin olemassa pari selvääkin syytä. Ensinnäkin kaikkien autojen rekisteröinnit vähenivät koronapandemian vaikutusten takia, pandemian takia mm. monet autotehtaat joutuivat pitämään tuotantoseisokkeja eikä autoja saatu Suomeenkaan tilattuja määriä tai toimitusajat venyivät, samoin tietysti asiakkailla ei ollut kiirettä eikä usein mahdollisuutta suunniteltuunkaan auton vaihtoon. Toisena syynä kaasuautojen rekisteröintien vähenemiseen on se, että niiden toimituksissa oli katkoja myös malliston uusiutumisen takia, tällaisia katkoja on ollut ja on osittain vieläkin vuoden 2021 alussa mm. Škoda Octavian, VW Golfin, Seat Leonin ja VW Caddyn toimituksissa. Jo joulukuussa 2020 ensirekisteröintien määrässä on nähtävissä käänne, kun mm. Octavian toimitukset alkoivat päästä vauhtiin. Kunhan vielä Golfin, Leonin ja Caddyn toimitukset normalisoituvat, voi vuodesta 2021 odottaa taas hyvää kaasuautovuotta.

Kaikista uutena rekisteröidyistä autoista kaasuautojen osuus oli 2,0 %, henkilöautoissa kaasuautojen osuus oli 2,2 %.

Käytettynä maahan tuotiin vuonna 2020 1346 kaasuautoa. Tässäkin on selvää laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Korona on tietysti osaltaan vaikeuttanut auton hakemista ulkomailta.

Uusrekisteröintien ja käytettyjen maahantuonnin lisäksi kaasuautojen määrä kasvaa jonkin verran myös konvertointien myötä. Konvertoinneista ei valitettavasti ole tarkkoja tilastotietoja saatavissa, mutta mm. muuntotukihakemusten määrän perusteella voidaan arvioida, että kaasumuunnoksia on vuonna 2020 tehty alle 150 autoon.

Tilasto vuoden lopussa liikenteessä olevien kaasuautojen määrästä julkaistaan myöhemmin, mutta vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tietojen sekä loppuvuoden rekisteröintien perusteella voi päätellä, että vuodenvaihteessa kaasuautojen määrä Suomen teillä oli noin 13600, niistä henkilöautoja oli yli 12000.

Kaikkien alla esitettyjen tilastojen lähde on Traficom ellei toisin mainita.


Kaasuautojen määrä Suomessa

Liikennekäytössä olevat kaasuautot neljännesvuosittain 2015-2020

2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3
Henkilöautot13261407146015031571163317321822201023462710315537424471513856016035688781069380104661114311900
Pakettiautot180189196203212228233247274287335365410448477528573642680745802859901
Kuorma-autot7273747975798781919093101115114120133142156169181195209223
Linja-autot4244434343434040484745444445434746475354525363

Kaasuautojen ensirekisteröinnit vuosittain


Kaasuautojen markkinaosuus uusien henkilöautojen rekisteröinneistä Suomessa

Lähde: https://www.eafo.eu/vehicles-an/vehicles-and-fleet/m1

Kaasuhenkilöautojen ensirekisteröinnit mallisarjoittain 2018-2020


Kaasuautojen ensirekisteröinnit kuukausittain

Kuukausittaisissa ensirekisteröinneissä näkyvä oudolta näyttävä kuoppa syksystä 2018 kevääseen 2019 johtui lähinnä WLTP-päästömittausten aloittamisen viivästymisestä ja siitä johtuneista tuotantokatkoksista autotehtailla. Toukokuun 2020 kuoppa johtunee koronapandemian aiheuttamista tuotanto- ja toimituskatkoista. Syys-marraskuun 2020 rekisteröintimäärät näyttävät myös vähäisiltä, ainakin yksi syy lienee monen mallisarjan (mm. Škoda Octavia, Seat Leon, VW Golf, VW Caddy) meneillään oleva uusiutuminen, joka on viivästyttänyt toimituksia.


Ulkomailta tuotujen käytettyjen kaasuautojen rekisteröinnit kuukausittain


Henkilöautojen muuntotuen ja hankintatuen tilasto

Julkaistu 13.12.2019. Päivitetty 08.12.2020
Tilasto kuvaa henkilöautoille myönnettyjen muuntotukien ja sähköauton hankintatukien lukumäärää.


Maakaasun ja biokaasun kulutus Suomen tieliikenteessä

Vuonna 2019 metaania käytettiin polttoaineena Suomen tieliikenteessä yhteensä 523 TJ eli 145 GWh. Siitä 54,4 % oli biometaania (285 TJ, 79 GWh).

Lähde Tilastokeskus

Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen rekisteröinnit vuosittain

(määriin sisältyvät sekä uusien autojen rekisteröinnit että käytettynä maahantuodut autot)

Kaasuautojen määrä lisääntyi vuonna 2020 uusien rekisteröintien ja käytettyjen tuonnin
lisäksi vielä n. 140:lla kaasukäyttöiseksi muunnetulla autolla.


Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen rekisteröinnit kuukausittain 2018-2020

(määriin sisältyvät sekä uusien autojen rekisteröinnit että käytettynä maahantuodut autot)


Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen määrät
vuoden lopussa 2015-2019 ja syyskuun lopussa 2020

Kaikki autot

HenkilöautotSuomessa liikennekäytössä olevat autot käyttövoimittain
vuoden 2019 lopussa
Metaaniautojen määrä EU:n alueella

https://www.eafo.eu/countries/european-union/23640/summary

Metaanihenkilöautojen rekisteröinnit EU:n alueella

Lähde. https://www.eafo.eu/

Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen markkinaosuudet EU-maissa

https://www.acea.be/press-releases/article/sales-of-zero-and-low-emission-cars-highly-unbalanced-across-eu-alerts-auto?fbclid=IwAR1LiyAlFaQscPzGDytj_K5H1-W8RA8z48uOjk5vSryPGGxwGtBxw4VbD5E

Yllä oleva tilasto on ilmeisesti vuodelta 2018, vaikka lähteessä sitä ei ole selkeästi kerrottu.

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tilastotieto kertoo, että kaasuautojen kysyntä EU-alueella kasvoi 68,5 %. Tämä siis samaan aikaan, kun Volkswagen ilmoitti lopettavansa kaasuautojen kehittämisen. Näyttää siis siltä kuin auton ostajat eivät haluaisi lopettaa ympäristöystävällistä ja edullista autoilua.
(https://www.acea.be/news/newsletter-statistics-afv)


Muutama tilastotieto Ruotsista ja Saksasta

2019 Ruotsissa rekisteröitiin 5315 uutta kaasuautoa

2020 tammi-kesäkuussa Ruotsissa rekisteröitiin 1600 uutta kaasuautoa

Saksassa rekisteröitiin vuonna 2019 metaanihenkilöautoja 7623 kpl, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen 29,4 %. Kaikkia metaaniajoneuvoja rekisteröitiin yhteensä 9692 kpl.

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä metaaniautojen rekisteröintimäärät ovat nousseet selvästi. Tammi-maaliskuussa rekisteröitiin 1873 uutta metaanihenkilöautoa, missä on kasvua 219 %. Toki kasvua selittää paljon se, että viime vuoden alku oli vielä aikaa, jolloin toimitukset olivat melkein pysähdyksissä WLTP-testausten viivästymisten takia.

(Lähde: https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/)

Lähde: https://zukunft.erdgas.info/gas-statistik/kenndaten-mobilitaet

2 thoughts on “Kaasuautojen markkinat Suomessa ja Euroopassa”

Leave a Comment