Kaasuautojen markkinat Suomessa ja Euroopassa

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli liikenteessä 10360 kaasuautoa.

Kaasuautojen määrä on kasvanut tasaisesti lukuunottamatta WLTP-päästömittaukseen siirtymisen aiheuttamia tuotanto- ja toimitukatkoksia, jotka aiheuttivat kaasuautojen rekisteröintien lähes täydellisen pysähtymisen syksystä 2018 keväseen 2019 kuten alempana olevasta kaasuautojen rekisteröintejä kuukausittain esittävästä kuvaajasta näkyy. Kaasuautojen määrä on itse asiassa viisinkertaistunut parissa vuodessa.

Alla olevat rekisteröintitilastot perustuvat tammikuussa 2020 julkaistuihin tietoihin eli joulukuun 2019 lopun lukuihin.


Kaasuautojen määrä Suomessa

Lähde Traficom

Kaasuautojen määrä Suomessa
vuoden lopussa 2015-2019

Lähde Traficom

Kaasuautojen ensirekisteröinnit vuosittain


Kaasuhenkilöautojen ensirekisteröinnit mallisarjoittain

Lähde Traficom

Kaasuautojen ensirekisteröinnit kuukausittain

Kuukausittaisissa ensirekisteröinneissä näkyvä oudolta näyttävä kuoppa syksystä 2018 kevääseen 2019 johtui lähinnä WLTP-päästömittausten aloittamisen viivästymisestä ja siitä johtuneista tuotantokatkoksista autotehtailla.


Ulkomailta tuotujen käytettyjen kaasukäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen rekisteröinnit kuukausittain


Maakaasun ja biokaasun kulutus Suomen tieliikenteessä

Tilastokeskus on sen kummemmin selittämättä muuttanut maa- ja biokaasun kulutustietoja vuosien 2017 ja 2018 osalta. Aiemmin tässä julkaisemamme tiedot pohjautuivat Tilastokeskuksen alunperin antamiin lukuihin. Seuraavassa tilastot Tilastokeskuksen uusilla luvuilla. (päivitetty 13.1.2020)

Lähde Tilastokeskus
Lähde Tilastokeskus

Biokaasun osuus autoihin tankatusta kaasusta oli siis 59 % vuonna 2018.


Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen rekisteröinnit vuosittain 2016-2019

(määriin sisältyvät sekä uusien autojen rekisteröinnit että käytettynä maahantuodut autot)

Lähde Traficom

Kaasuautojen määrä lisääntyi uusien rekisteröintien ja käytettyjen tuonnin lisäksi vielä n. 150:lla kaasukäyttöiseksi muunnetulla autolla.


Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen rekisteröinnit kuukausittain 2018-2019

(määriin sisältyvät sekä uusien autojen rekisteröinnit että käytettynä maahantuodut autot)

Lähde Traficom

Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen määrät

Liikennekäytössä olevat vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävät henkilöautot
syyskuun lopussa 2019


Liikennekäytössä olevat vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävät autot syyskuun lopussa 2019

(henkilö-, paketti, kuorma- ja linja-autot yhteensä)

Lähde Traficom


Metaaniautojen määrä EU:n alueella

https://www.eafo.eu/countries/european-union/23640/summary

Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen markkinaosuudet EU-maissa

https://www.acea.be/press-releases/article/sales-of-zero-and-low-emission-cars-highly-unbalanced-across-eu-alerts-auto?fbclid=IwAR1LiyAlFaQscPzGDytj_K5H1-W8RA8z48uOjk5vSryPGGxwGtBxw4VbD5E

Yllä oleva tilasto on ilmeisesti vuodelta 2018, vaikka lähteessä sitä ei ole selkeästi kerrottu.

2 thoughts on “Kaasuautojen markkinat Suomessa ja Euroopassa”

  1. Kuka ja missä tehdään muutostöitä bensiiniautosta kaasuautoksi? Kustannusarvio V8 Ja suora kuutonen?

Leave a Comment