Kaasuautojen markkinat Suomessa ja Euroopassa

Vuonna 2021 Suomessa rekisteröitiin yhteensä 1028 kaasuautoa. Uusien rekisteröityjen kaasuautojen määrä laski näin toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2020 kaasuautoja rekisteröitiin 1956 ja ennätysvuonna 2019 2250 kpl.

Kaikista uutena rekisteröidyistä autoista kaasuautojen osuus vuonna 2021 oli enää 0,9 %, kun se vielä 2020 oli 2,0 %. Henkilöautoissa kaasuautojen osuus vuonna 2021 oli myös 0,9 %, 909 kpl.

Käytettynä maahan tuotiin vuonna 2021 1183 kaasuautoa (2020 1346). Tässäkin on siis selvää laskua edellisiinn vuosiin verrattuna.

Uusrekisteröintien ja käytettyjen maahantuonnin lisäksi kaasuautojen määrä kasvaa jonkin verran myös konvertointien myötä. Konvertoinneista ei valitettavasti ole tarkkoja tilastotietoja saatavissa, mutta mm. muuntotukihakemusten määrän perusteella voidaan arvioida, että kaasumuunnoksia on vuonna 2021 tehty alle 150 autoon.

Vuoden 2021 lopussa kaasuautoja oli Suomessa liikennekäytössä 15868 (vuoden 2020 lopussa 13583), niistä henkilöautoja 13926 (12357), pakettiautoja 1033 (928), kuorma-autoja 399 (236), linja-autoja 55 (62).

Tilastokeskuksen tilaston mukaan vuoden 2020 lopussa rekisterissä oli kaasuautoja 14303, niistä henkilöautoja 12935, kuorma-autoja 986, linja-autoja 116 ja 1 erikoisauto. (Tilastokeskuksen tietoja vuoden 2021 lopun tilanteesta ei ole saatavilla.)

Kaikkien alla esitettyjen tilastojen lähde on Traficom ellei toisin mainita.


Kaasuautojen määrä Suomessa


Kaasuautojen ensirekisteröinnit vuosittain

Seuraavissa taulukoissa ja graafeissa vuoden 2022 luvut ovat ensimmäisen puolen vuoden 1.1.-30.6.2022 lukuja.


Kaasuhenkilöautojen ensirekisteröinnit mallisarjoittain


Kaasuautojen ensirekisteröinnit kuukausittain


Ulkomailta tuotujen käytettyjen kaasuautojen rekisteröinnit vuosittain


Ulkomailta tuotujen käytettyjen kaasuautojen rekisteröinnit kuukausittain


Henkilöautojen muuntotuen ja hankintatuen tilasto


Tilasto kuvaa henkilöautoille myönnettyjen muuntotukien ja sähköauton hankintatukien lukumäärää.

Muuntotukea auton muuttamiseksi kaasukäyttöiseksi myönnettiin viimeisen 12 kuukauden aikana vain 96 autolle. Paljon puhutaan konversioiden merkityksestä kaasuautokannan kasvattamisessa, mutta tosiasiassa niiden merkitys on pysynyt marginaalisena. Kaasun kulutuksen kannalta konvertoitujen autojen osuus on vielä merkityksettömämpi, koska kuorma- ja linja-autoja ei konvertoida juuri lainkaan.


Maakaasun ja biokaasun kulutus Suomen tieliikenteessä

(Lähde: Tilastokeskus)

Vuonna 2020 metaania käytettiin polttoaineena Suomen tieliikenteessä yhteensä 677 TJ eli 188 GWh. Siitä 59 % oli biometaania (400 TJ, 111 GWh). Biometaanin kulutus kasvoi 40 % edellisvuodesta.


Tietoja metaaniautojen määristä ja rekisteröinneistä EU27 -alueella

The European Alternative Fuels Observatory (EAFO) julkaisee sekä EU-tason että maakohtaisia tilastoja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurista ja autokannasta. Seuraavat EU-tilastot on poimittu sivulta:
https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/transport-mode/road/european-union-eu27


Muutama tilastotieto Ruotsista ja Saksasta

Ruotsi

Vuonna 2021 Ruotsissa rekisteröitiin enää 1548 kaasukäyttöistä henkilöautoa (0,5 % kaikista), laskua edelliseen vuoteen 56 %.

2020 Ruotsissa rekisteröitiin 3493 uutta kaasukäyttöistä henkilöautoa (2019 5315). Lisäksi ainakin yli 450 kaasukäyttöistä bussia. Kuorma-autoista ei tilastotietoa ole.

Saksa

Saksassa rekisteröitiin vuonna 2021 enää 3916 maa-/biokaasukäyttöistä henkilöautoa, missä on vähennystä edelliseen vuoteen 45,3 %. Näiden osuus kaikista uusista henkilöautoista oli 0,1 %.

Saksassa vuonna 2020 rekisteröitiin 9581 maa-/biokaasukäyttöistä ajoneuvoa
– 7164 henkilöautoa
– 816 alle 12 tonnin kuorma-autoa
– 156 yli 12 tonnin kuorma-autoa
– 77 linja-autoa
– 53 muuta ajoneuvoa

Lähde: https://zukunft.erdgas.info/gas-statistik/kenndaten-mobilitaet

3 kommenttia artikkeliin ”Kaasuautojen markkinat Suomessa ja Euroopassa”

  1. Kuka ja missä tehdään muutostöitä bensiiniautosta kaasuautoksi? Kustannusarvio V8 Ja suora kuutonen?

    Vastaa

Jätä kommentti