Kaasuautojen markkinat Suomessa ja Euroopassa

Suomessa rekisteröitiin vuonna 2020 uutena yhteensä 1956 kaasuautoa. Edelliseen vuoteen verrattuna uusien kaasuautojen rekisteröintien määrä laski 294:llä.

Kaikista uutena rekisteröidyistä autoista kaasuautojen osuus vuonna 2020 oli 2,0 %, henkilöautoissa kaasuautojen osuus oli 2,2 %.

Käytettynä maahan tuotiin vuonna 2020 1346 kaasuautoa. Tässäkin on selvää laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Korona on tietysti osaltaan vaikeuttanut auton hakemista ulkomailta.

Uusrekisteröintien ja käytettyjen maahantuonnin lisäksi kaasuautojen määrä kasvaa jonkin verran myös konvertointien myötä. Konvertoinneista ei valitettavasti ole tarkkoja tilastotietoja saatavissa, mutta mm. muuntotukihakemusten määrän perusteella voidaan arvioida, että kaasumuunnoksia on vuonna 2020 tehty alle 150 autoon.

Syyskuun 2021 lopussa kaasuautoja oli Suomessa liikennekäytössä 15374 (vuoden 2020 lopussa 13583), niistä henkilöautoja 13926 (12357), pakettiautoja 1013 (928), kuorma-autoja 380 (236), linja-autoja 55 (62).

Tilastokeskuksen tilaston mukaan vuoden 2020 lopussa rekisterissä oli kaasuautoja 14303, niistä henkilöautoja 12935, kuorma-autoja 986, linja-autoja 116 ja 1 erikoisauto.

Kaikkien alla esitettyjen tilastojen lähde on Traficom ellei toisin mainita.


Kaasuautojen määrä Suomessa


Kaasuautojen ensirekisteröinnit vuosittain

(2021 = tammi-syyskuu)


Kaasuhenkilöautojen ensirekisteröinnit mallisarjoittain 2018-2021

(2021 = tammi-syyskuu)


Kaasuautojen ensirekisteröinnit kuukausittain


Ulkomailta tuotujen käytettyjen kaasuautojen rekisteröinnit kuukausittain


Henkilöautojen muuntotuen ja hankintatuen tilasto


Tilasto kuvaa henkilöautoille myönnettyjen muuntotukien ja sähköauton hankintatukien lukumäärää.

Muuntotukea auton muuttamiseksi kaasukäyttöiseksi myönnettiin viimeisen 12 kuukauden aikana vain 63 autolle. Paljon puhutaan konversioiden merkityksestä kaasuautokannan kasvattamisessa, mutta tosiasiassa niiden merkitys on pysynyt marginaalisena. Kaasun kulutuksen kannalta konvertoitujen autojen osuus on vielä merkityksettömämpi, koska kuorma- ja linja-autoja ei konvertoida juuri lainkaan.


Maakaasun ja biokaasun kulutus Suomen tieliikenteessä

(Lähde: Tilastokeskus)

Vuonna 2020 metaania käytettiin polttoaineena Suomen tieliikenteessä yhteensä 677 TJ eli 188 GWh. Siitä 59 % oli biometaania (400 TJ, 111 GWh). Biometaanin kulutus kasvoi 40 % edellisvuodesta.


Tietoja metaaniautojen määristä ja rekisteröinneistä EU+UK+EFTA+Turkki -alueella

(lähde: eafo.eu, 2021-tiedot varmaankin elokuun lopusta)


Muutama tilastotieto Ruotsista ja Saksasta

Ruotsi

2020 Ruotsissa rekisteröitiin 3493 uutta kaasukäyttöistä henkilöautoa (2019 5315). Lisäksi ainakin yli 450 kaasukäyttöistä bussia. Kuorma-autoista ei tilastotietoa ole.

Saksa

Saksassa vuonna 2020 rekisteröitiin 9581 maa-/biokaasukäyttöistä ajoneuvoa
– 7164 henkilöautoa
– 816 alle 12 tonnin kuorma-autoa
– 156 yli 12 tonnin kuorma-autoa
– 77 linja-autoa
– 53 muuta ajoneuvoa

Lähde: https://zukunft.erdgas.info/gas-statistik/kenndaten-mobilitaet

3 kommenttia artikkeliin ”Kaasuautojen markkinat Suomessa ja Euroopassa”

Jätä kommentti