Viestiä ja esityksiä päättäjille


Edustajamme käyvät informoimassa kaasuauto- ja biokaasuasiosta eduskuntaryhmiä. Samalla tarjoutuu mahdollisuus päivittää oma tietomme hallituksen ja eduskunnan hankkeista. Aloitimme kierroksen 26.11.2019 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän luona, 27.11.2019 isäntänä oli Vihreiden eduskuntaryhmä ja 6.2.2020 SDP:n eduskuntaryhmä. Tapasimme myös opetusministeri Anderssonin esikuntaa 10.12.2019 ja liikenneministeri Harakan tapaaminen on aikataulussa 19.3. Myös Keskustan eduskuntaryhmän ja valtiovarainministeri Kulmunin tapaamiset ovat ohjelmassa tulossa.

Oheisella videolla esityksemme ja toimenpide-ehdotuksemme tiivistetysti


Sähköautojen hankintatukea jää käyttämättä, kun sähköautot ei käy kaupaksi – ehdotamme, että sitä voitaisiin siirtää biokaasuautojen hankintatueksi

Toimitimme ministereille oheisen kirjeen asiasta, kirjeessä mainittujen lisäksi ainakin Katri Kulmunille ja Antti Kaikkoselle.Avoin kirje uuden hallituksen liikenne- ja viestintäministerille sekä ympäristö- ja ilmastoministerille

Sanna Marinin aloitettua liikenne- ja viestintäministerinä ja Krista Mikkosen ympäristö- ja ilmastoministerinä ja tutustuttuamme hallitusohjelmassa esitettyihin kaasuautoilua ja biokaasualaa koskeviin näkemyksiin ja tavoitteisiin päätimme lähestyä ja tsempata ministereitä oheisella avoimella kirjeellä, joka sittemmin on julkaistu myös Jukka Roinilan blogikirjoituksena Uuden Suomen Puheenvuoro-palstalla:
Uusilta mepeiltä toivomme korjauksia uusien EU-direktiivien ”hullutuksiin”

Myös tästä löytyy kirjoitus Jukka Roinilan blogissa:
Tervehdys uusille kansanedustajille

Tällaisellä kirjeellä tervehdimme keväällä 2019 vastavalittuja kansanedustajia:

Arvoisa vastavalittu kansanedustaja

Minä ja Kaasuautoilijat ry toivotamme onnea valintasi johdosta. Kovan työn teit ja kova työ odottaa. 

Kovaa työtä vaatii mm. ilmaston puolustaminen. Tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista työtä on vähäpäästöisen liikenteen edistäminen ja siitä taas pienehkö, mutta kuitenkin merkittävä osa on biokaasuautoilun sekä biokaasun tuotannon ja jakelun tukien kehittäminen. Näihinkin asioihin toivoisin sinulta liikenevän hieman aikaa ja energiaa. Aloittaa voit vaikka lukemalla tämän lyhyen viestini loppuun.

Biokaasuauto on käytännössä yhtä vähäpäästöinen kuin tuuli- tai aurinkosähköllä kulkeva sähköauto, mutta silti se on jäänyt lapsipuolen asemaan vähäpäästöisen liikenteen ja päästöttömien autojen tukia kohdennettaessa. Biokaasun liikennekäytön edistäminen on nopein ja tehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä. Biokaasu on myös ainoa täysin kotimainen liikenteen polttoaine, jonka käyttö edistää työllisyyttä kotimaassa.

Kaasuautoilijat ry esittää mm. seuraavia toimenpiteitä liikenteen päästöjen vähentämiseksi nopeasti ja kustannustehokkaasti:

 1. KAASUAUTON POLTTOAINEEKSI HYVÄKSYTÄÄN VAIN BIOKAASU
  Lopetetaan maakaasun myynti liikennepolttoaineeksi ainakin henkilöautoille. Tämä on teknisesti helppo toteuttaa siirtymällä Gasumin kaasunjakeluasemilla järjestelmään, jossa autoilija tankkaa automaattisesti biokaasua (ilman ehkä raskaalle kalustolle erikseen myönnettyä ja verotettua maakaasun tankkaukseen oikeuttavaa korttia). 

 2. BIOKAASUAUTO RINNASTETAAN VEROTUKSESSA SÄHKÖAUTOON
  Verotuksessa kaikki kaasuhenkilöautot tulee luokitella päästöttömiksi tai hyvin vähäpäästöisiksi (koska ne kaikki kohdan 1 mukaisen ratkaisun jälkeen kulkevat päästöttömästi biokaasulla), jolloin ne rinnastuvat verotuksellisesti sähköautoihin ja niitä kohtuuttomasti rasittavat auto- ja ajoneuvovero ja sen osana käyttövoimavero voidaan asettaa samalle tasolle kuin sähköautoilla.
    
 3. HANKINTATUKEA MYÖNNETÄÄN MYÖS BIOKAASUAUTOILLE
  Vähäpäästöisten autojen hankintatukea tulee myöntää myös biokaasuautoille samoin perustein kuin sähköautoille. Biokaasuautot ovat jo nyt hankintahinnaltaan samalla tasolla tai jopa edullisempia kuin niitä vastaavat bensiiniautot. Tällä on joskus perusteltu sitä, ettei niiden hankintaa tarvitse tukea, mutta oikeasti juuri niiden tukeminen olisi tehokkainta, koska edullisen auton hankintaa tukemalla voidaan sellaisen hankinta tehdä mahdolliseksi paljon laajemmalle joukolle ihmisiä kuin kalliita sähköautoja tukemalla – sähköautojen hankintatuen tarvetta mitenkään kiistämättä.

 4. TUETAAN AUTOJEN MUUNTAMISTA BIOKAASUKÄYTTÖISIKSI 
  Myös autojen muuntamista biokaasukäyttöisiksi on edelleen tuettava ja tukea kehitettävä. Myös muunnetut biokaasuautot on luokiteltava päästöttömiksi tai hyvin vähäpäästöisiksi.

 5. TUETAAN BIOKAASUN JAKELUVERKOSTON NOPEAA LAAJENTAMISTA
  Biokaasun jakeluverkostoa on kehitettävä kattamaan koko maa. Tämän infran rakentamiseen tarvitaan valtion tukea.

 6. TUETAAN BIOKAASUN TUOTANTOA
  Biokaasun tuotantoa on edistettävä sekä maatilatasolla että suurissa yksiköissä.

 7. SUOSITAAN JULKISISSA HANKINNOISSA VÄHÄPÄÄSTÖISIÄ AUTOJA
  Julkisissa autohankinnoissa ja kilpailutetuissa kuljetuspalveluissa tulee vaatia vähäpäästöisten autojen käyttöä aina, kun se on mahdollista. Kilpailutuksissa biokaasuajoneuvot on hyväksyttävä sähköautojen veroisesti hyvin vähäpäästöisiksi.

Ykköskohdan idean vaihtoehtona eurooppalaiset öljy- ja kaasualan järjestöt ovat esittäneet ns. hiilikorjauskertoimen (Carbon Correction Factor) käyttöä kaasuauton päästöarvojen määrittelyssä. Kerroin määrittelee, kuinka suuri osa liikennekaasusta on uusiutuvaa biokaasua ja tällä kertoimella pienennetään kaasuautojen pakoputken päästä mitattua päästöarvoa toden- ja oikeudenmukaisemmaksi. Tällainen kerroin on jo käytössä Sveitsissä. Tämäkin on erinomainen ratkaisu, kun se toivottavasti saadaan EU-tason käytännöksi. Suomi voi kuitenkin näyttää mallia ja päästä tuloksiin nopeasti soveltamalla kansallisesti kohdassa 1 esittämäämme menettelyä. Jo tätä nykyä yli puolet kaasuautoihin Suomessa tankatusta kaasusta on uusiutuvaa biokaasua ja osuus kasvaa koko ajan. 

Linkin takana tarkempaa tietoa Carbon Correction Factorista: https://www.ngva.eu/wp-content/uploads/2018/09/CCF-explained_NGVA-Europe.pdf?fbclid=IwAR3c2P1_9pwLcbwwYYYIurwE-kYnMp5JbA87f89-E_zlseBcycLHhPLq-f4

Annamme mielellämme lisätietoa biokaasuautoilusta ja biokaasun eduista vähäpäästöisimpänä liikenteen käyttövoimana.

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Kaasuautoilijat ry
Jukka Roinila


Leave a Comment