Viestiä ja esityksiä päättäjille

Päivitetty , Jukka Roinila


Tiedotteemme työsuuhdeautoiluun liittyvistä kannustimista, joihin toivomme tasapuolista kohtelua kaikille vähäpäästöisille autoille.

page1image5910928

Kaasuautojen liikennekäytön edistäminen

Kaasuautoilijat ry on innoissaan kaasuautojen nopeasta kasvusta, noin 10 000 autoa parissa vuodessa. Samalla kuitenkin yhdistys on hieman huolissaan siitä, että kaasuautoilijoille ja/tai kaasuauton hankintaa pohtiville ei ole tullut mitään kannustimia. Konversiotuki on hieno asia, joka on ollut jo vuosia käytössä, mutta se ei ole tuonut autokannan kasvuun merkittävää roolia, kyseessä on noin 5% osuus kaasuautokannan kasvusta.

Kaasuautojen kasvu tapahtuu uusilla autoilla ja käytettyjen autojen tuonnilla, vaikka uusiin kaasuautoihin ja tuontiautoihin ei ole mitään kannustimia niin kasvu osoittaa kuinka kilpailukykyisestä vaihtoehdosta on kyse.

Kaasuautoilijoista yli puolet ajaa biokaasulla, joka on 100% kotimainen ja lähes päästötön käyttövoima. Biokaasuauto on täyssähkön kanssa elinkaaren aikana kasvihuonekaasupäästöjen suhteen samalla tasolla ja sen etu on, että itse autoon ei kiinnity niin paljon valmistuksen aikaisia päästöjä kuin sähköautoissa. Kaasuautojen kasvu mahdollistaa merkittävästi kotimaisen biokaasun tuotannon kasvua luoden työpaikkoja ja vähentäen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Kuten edellä käy ilmi kaasuautoissa on pelkkää hyvää. Vaihtoehtoisia puhtaita ratkaisuja on hyvä kannustaa ja nyt esim. sähköautoille esitetty työsuhdeautoilun kannustin on hyvä tapa edistää puhdasta liikennettä. Täyssähköautot on toki hyviä päästöjen kannalta, mutta vain yhtä kannustamalla ei edistetä riittävän tehokkaasti päästöjen vähentämistä.

Kaasuautojen kannustaminen mm. työsuhdeautoilussa edistäisi todella mallikkaasti vaihtoehtoisten puhtaiden ratkaisujen kasvua. On tärkeää, että yrityksillä ja kuluttajilla on mahdollisuus valita omiin tarpeisiin sopiva auto siten, ettei kannustimet ohjaa tekemään omaan toimintaympäristöön huonompaa valintaa.

Kaasuautojen ollessa hinnaltaan kilpailukykyisiä kannustimien ei tarvitse olla samalla tasolla täyssähköautojen kanssa vaan tärkeää on, että puhtaat vaihtoehdot ovat aina houkuttelevampi vaihtoehto kuin perinteiset enemmän päästöjä tuottavat autot.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Jani Hautaluoma 040-4860307 Kaasuautoilijat ry

Kaasuautoilijat ry on kaasuautoilijoita edustava yhdistys, jossa on sekä yksityisiä että yritysjäseniä. Yhdistys jakaa tietoa riippumattomasti ja tekee yhteistyötä muiden alan yhdistysten ja yritysten kanssa.

TIEDOTE 25.9.2020page1image5907808

kaasuautoilijat.fi


Kaasuautoilijat ry:n lausunto liikenteen verotuksen uudistamista selvittävälle työryhmälle

Valtiovarainministeriö asetti 1.9.2019 – 1.3.2021 väliselle toimikaudelle työryhmän selvittämään liikenteen verotuksen uudistamistarpeita ilmastotavoitteiden ja valtiontalouden näkökulmasta. Työryhmän tehtävänä on arvioida liikenteen nykyisen verojärjestelmän sekä muiden verokeinojen ja veronluonteisten maksujen toimivuutta ja vaikutuksia. Työryhmä antaa suosituksia tarvittavista verotoimista päästöohjauksen tehostamiseksi ja veropohjan turvaamiseksi. 

Työryhmän pyynnöstä Kaasuautoilijat ry esitti ehdotuksensa liikenteen verotuksen kehittämiseksi. Kaasuautoilijat ry näkee tärkeäksi, että päästöohjausta liikenteen verotuksessa jatketaan, korjataan ja tehostetaan ja että se tehdään teknologianeutraalisti ja päästöjen mittaus perustetaan kulkuneuvon ja käyttövoiman elinkaarisiin päästöihin.


Lausunto Euroopan Green Deal -ohjelmasta Suomen Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Yhdistyksemme antoi 6.3.2020 Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunnalle sen pyytämän lausunnon koskien EU:n Vihreän siirtymän rahoitus – Kestävä Eurooppa- investointiohjelmaa eli ns. Euroopan Green Deal -ohjelmaa. Lausunnostamme teki erityisen ajankohtaisen juuri julki tullut Volkswagen Groupin uhkaus lopettaa kaasuautojen valmistus. Vetoamme EU:hun, jotta se lopettaisi autotehtaiden rankaisemisen kaasuautojen valmistuksesta ja määrittelisi kaasuautoille oikeudenmukaisen päästömittaustavan.

Valiokunnan kokouksessa lausunnon kävi esittämässä puheenjohtaja Jani Hautaluoma. Samalla hän sai esittää yhdistyksen kannan lukuisiin aiheesta esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Oheisesta linkistä lausuntomme on kokonaisuudessaan luettavissa.

Lausunnostamme uutisoivat mm.
Kauppalehti
– Tekniikka ja talous
– MTVuutiset


https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kaasuautoilijat-eu-ohjaa-autonvalmistajia-pelkkaan-sahkoon-vaikka-biokaasu-on-hiilivapaata/8b578fa5-a262-4355-8e5d-965494276ae2

Kirje mepeille VW:n ilmoitettua kaasuautojen valmistuksen lopettamisesta

Volkswagen Groupin 3.3.2020 ilmoitus lopettaa kaasuautojen kehitys ja valmistus hätkähdytti. Asiasta lisää ja kirje mepeille siitä, mitä EU:n pitää tässä tilanteessa tehdä löytyy täältä.


Tietoa päättäjätapaamisistamme 2019-2020

Yhdistyksemme edustajat ovat ahkerasti käyneet tapaamassa eduskuntaryhmien ja hallituksen edustajia ja esittämässä heille näkemyksemme kaasuautoilun ja biokaasun liikennekäytön edistämisestä. Käydyt keskustelut ovat olleet molemmin puolin avartavia; uskomme, että olemme pystyneet viemään tärkeätä kokemusperäistä tietoa ja harkittuja toimenpide-ehdotuksia päättäjille ja meillekin on tarjoutunut mahdollisuus päivittää oma tietomme hallituksen ja eduskunnan hankkeista.

Aloitimme kierroksen 26.11.2019 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän luona, 27.11.2019 isäntänä oli Vihreiden eduskuntaryhmä ja 6.2.2020 SDP:n eduskuntaryhmä. Opetusministeri Li Anderssonin esikuntaa kävimme jututtamassa 10.12.2019. Keskustan eduskuntaryhmässä vierailimme 27.2. ja samana päivänä kävimme keskustelut myös valtiovarainministeri Katri Kulmunin veropolitiikan erityisavustajan Ann-Mari Kemellin kanssa. Liikenneministeri Timo Harakan tapaaminen oli myös jo sovittu, mutta se on siirtynyt myöhemmäksi koronaepidemian takia.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunna pyysi lausuntoa yhdistykseltämme EU:n komission ehdotuksesta Vihreän siirtymän rahoituksesta / Kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta. Tämän lausunnon edustajamme kävi esittämässä valiokunnan kokouksessa 6.3.2020.

Oheisella videolla esityksemme eduskuntaryhmille ja hallitukselle

Tässä lausuntomme Maa- ja metsätalousvaliokunnalle Vihreän siirtymän rahoituksesta / Kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta:


Sähköautojen hankintatukea jää käyttämättä, kun sähköautot ei käy kaupaksi – ehdotamme, että sitä voitaisiin siirtää biokaasuautojen hankintatueksi

Toimitimme ministereille oheisen kirjeen asiasta, kirjeessä mainittujen lisäksi ainakin Katri Kulmunille ja Antti Kaikkoselle.Avoin kirje uuden hallituksen liikenne- ja viestintäministerille sekä ympäristö- ja ilmastoministerille

Sanna Marinin aloitettua liikenne- ja viestintäministerinä ja Krista Mikkosen ympäristö- ja ilmastoministerinä ja tutustuttuamme hallitusohjelmassa esitettyihin kaasuautoilua ja biokaasualaa koskeviin näkemyksiin ja tavoitteisiin päätimme lähestyä ja tsempata ministereitä oheisella avoimella kirjeellä, joka sittemmin on julkaistu myös Jukka Roinilan blogikirjoituksena Uuden Suomen Puheenvuoro-palstalla:
Uusilta mepeiltä toivomme korjauksia uusien EU-direktiivien ”hullutuksiin”

Myös tästä löytyy kirjoitus Jukka Roinilan blogissa:
Tervehdys uusille kansanedustajille

Tällaisellä kirjeellä tervehdimme keväällä 2019 vastavalittuja kansanedustajia:

Arvoisa vastavalittu kansanedustaja

Minä ja Kaasuautoilijat ry toivotamme onnea valintasi johdosta. Kovan työn teit ja kova työ odottaa. 

Kovaa työtä vaatii mm. ilmaston puolustaminen. Tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista työtä on vähäpäästöisen liikenteen edistäminen ja siitä taas pienehkö, mutta kuitenkin merkittävä osa on biokaasuautoilun sekä biokaasun tuotannon ja jakelun tukien kehittäminen. Näihinkin asioihin toivoisin sinulta liikenevän hieman aikaa ja energiaa. Aloittaa voit vaikka lukemalla tämän lyhyen viestini loppuun.

Biokaasuauto on käytännössä yhtä vähäpäästöinen kuin tuuli- tai aurinkosähköllä kulkeva sähköauto, mutta silti se on jäänyt lapsipuolen asemaan vähäpäästöisen liikenteen ja päästöttömien autojen tukia kohdennettaessa. Biokaasun liikennekäytön edistäminen on nopein ja tehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä. Biokaasu on myös ainoa täysin kotimainen liikenteen polttoaine, jonka käyttö edistää työllisyyttä kotimaassa.

Kaasuautoilijat ry esittää mm. seuraavia toimenpiteitä liikenteen päästöjen vähentämiseksi nopeasti ja kustannustehokkaasti:

 1. KAASUAUTON POLTTOAINEEKSI HYVÄKSYTÄÄN VAIN BIOKAASU
  Lopetetaan maakaasun myynti liikennepolttoaineeksi ainakin henkilöautoille. Tämä on teknisesti helppo toteuttaa siirtymällä Gasumin kaasunjakeluasemilla järjestelmään, jossa autoilija tankkaa automaattisesti biokaasua (ilman ehkä raskaalle kalustolle erikseen myönnettyä ja verotettua maakaasun tankkaukseen oikeuttavaa korttia). 

 2. BIOKAASUAUTO RINNASTETAAN VEROTUKSESSA SÄHKÖAUTOON
  Verotuksessa kaikki kaasuhenkilöautot tulee luokitella päästöttömiksi tai hyvin vähäpäästöisiksi (koska ne kaikki kohdan 1 mukaisen ratkaisun jälkeen kulkevat päästöttömästi biokaasulla), jolloin ne rinnastuvat verotuksellisesti sähköautoihin ja niitä kohtuuttomasti rasittavat auto- ja ajoneuvovero ja sen osana käyttövoimavero voidaan asettaa samalle tasolle kuin sähköautoilla.
    
 3. HANKINTATUKEA MYÖNNETÄÄN MYÖS BIOKAASUAUTOILLE
  Vähäpäästöisten autojen hankintatukea tulee myöntää myös biokaasuautoille samoin perustein kuin sähköautoille. Biokaasuautot ovat jo nyt hankintahinnaltaan samalla tasolla tai jopa edullisempia kuin niitä vastaavat bensiiniautot. Tällä on joskus perusteltu sitä, ettei niiden hankintaa tarvitse tukea, mutta oikeasti juuri niiden tukeminen olisi tehokkainta, koska edullisen auton hankintaa tukemalla voidaan sellaisen hankinta tehdä mahdolliseksi paljon laajemmalle joukolle ihmisiä kuin kalliita sähköautoja tukemalla – sähköautojen hankintatuen tarvetta mitenkään kiistämättä.

 4. TUETAAN AUTOJEN MUUNTAMISTA BIOKAASUKÄYTTÖISIKSI 
  Myös autojen muuntamista biokaasukäyttöisiksi on edelleen tuettava ja tukea kehitettävä. Myös muunnetut biokaasuautot on luokiteltava päästöttömiksi tai hyvin vähäpäästöisiksi.

 5. TUETAAN BIOKAASUN JAKELUVERKOSTON NOPEAA LAAJENTAMISTA
  Biokaasun jakeluverkostoa on kehitettävä kattamaan koko maa. Tämän infran rakentamiseen tarvitaan valtion tukea.

 6. TUETAAN BIOKAASUN TUOTANTOA
  Biokaasun tuotantoa on edistettävä sekä maatilatasolla että suurissa yksiköissä.

 7. SUOSITAAN JULKISISSA HANKINNOISSA VÄHÄPÄÄSTÖISIÄ AUTOJA
  Julkisissa autohankinnoissa ja kilpailutetuissa kuljetuspalveluissa tulee vaatia vähäpäästöisten autojen käyttöä aina, kun se on mahdollista. Kilpailutuksissa biokaasuajoneuvot on hyväksyttävä sähköautojen veroisesti hyvin vähäpäästöisiksi.

Ykköskohdan idean vaihtoehtona eurooppalaiset öljy- ja kaasualan järjestöt ovat esittäneet ns. hiilikorjauskertoimen (Carbon Correction Factor) käyttöä kaasuauton päästöarvojen määrittelyssä. Kerroin määrittelee, kuinka suuri osa liikennekaasusta on uusiutuvaa biokaasua ja tällä kertoimella pienennetään kaasuautojen pakoputken päästä mitattua päästöarvoa toden- ja oikeudenmukaisemmaksi. Tällainen kerroin on jo käytössä Sveitsissä. Tämäkin on erinomainen ratkaisu, kun se toivottavasti saadaan EU-tason käytännöksi. Suomi voi kuitenkin näyttää mallia ja päästä tuloksiin nopeasti soveltamalla kansallisesti kohdassa 1 esittämäämme menettelyä. Jo tätä nykyä yli puolet kaasuautoihin Suomessa tankatusta kaasusta on uusiutuvaa biokaasua ja osuus kasvaa koko ajan. 

Linkin takana tarkempaa tietoa Carbon Correction Factorista: https://www.ngva.eu/wp-content/uploads/2018/09/CCF-explained_NGVA-Europe.pdf?fbclid=IwAR3c2P1_9pwLcbwwYYYIurwE-kYnMp5JbA87f89-E_zlseBcycLHhPLq-f4

Annamme mielellämme lisätietoa biokaasuautoilusta ja biokaasun eduista vähäpäästöisimpänä liikenteen käyttövoimana.

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Kaasuautoilijat ry
Jukka Roinila


Leave a Comment