Viestiä ja esityksiä päättäjille

Lausuntomme jakeluvelvoitelaista Yhdistyksemme antoi huhtikuussa 2021 lausunnon eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle niiin sanotusta jakeluvelvoitelaista (HE 48/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi). Ohessa lausuntomme kokonaisuudessaan. Puheenjohtaja Jani Hautaluoma oli asiantuntijana kuultavana valiokunnan kokouksessa. Kaasuautoilijat ry näkee biokaasun ja kaasuautojen roolin tärkeänä tekijänä liikenteen nettopäästöjen nopeassa … Read more Viestiä ja esityksiä päättäjille