Mitä mieltä olemme ja miksi

Huom! Kunkin kysymys- ja vastausparin perässä on linkki ko. kysymykseen. Voit kopioida sen ja liittää omaan viestiisi vaikkapa facebook-keskustelussa, jos haluat näyttää suoran linkin juuri kyseiseen kysymykseeen ja vastaukseen.

Miten haluaisimme valtion ja EU:n edistävän kaasuautoilua sekä biokaasun tuotantoa ja käyttöä erityisesti liikenteessä?

  1. Haluaisimme, että maakaasun myynti liikennekäyttöön ainakin henkilöautoille lopetettaisiin, mikä merkitsisi, että kaikkiin kaasuhenkilöautoihin tankattaisiin aina vain biokaasua.
    Perustelemme asiaa tarkemmin seuraavan kysymyksen vastauksessa.
  2. Toivomme valtiolta tukea biokaasun saatavuuden edistämiseksi, käytännössä siis tukea jakeluasemien perustamiseen jakeluverkoston saamiseksi koko maan kattavaksi.
  3. Tärkeätä on saada erityisesti biokaasua käyttävien autojen kohtuuton verokohtelu oikaistuksi. Kohdassa 1 esitetty maakaasun myynnin lopettaminen mahdollistaisi kaikkien kaasuautojen luokittelun hyvin vähäpäästöisiksi ja niiden verottamisen sähköautojen tapaan. Päästöihin perustuva verotus on vääristynyttä, kun päästöarvoina käytetään pakoputken päästä mitattuja arvoja, jotka biokaasun osalta eivät kerro totuutta biokaasuauton vähäpäästöisyydestä. Kaasuauton verotuksen kokonaisratkaisun yhteydessä kaasuautojen käyttövoimavero on poistettava.
  4. Edellä olevaan perustuen vaadimme autojen hiilidioksidipäästöjen mittaustavan muuttamista polttoaineen elinkaaripäästöihin perustuvaksi nykyisen pakoputken päästä tehtävän mittauksen sijasta. EU:n komissio on EU-parlamentin vaatimuksesta luvannut tehdä asiasta selvityksen vuoteen 2023 mennessä.
  5. Vaadimme myös, että autoilun työsuhde-etua määriteltäessä myös biokaasuautoa kohdellaan vähäpäästöisenä.
  6. Vähäpäästöisen auton hankintatuki on kohdistettava sähköautojen lisäksi myös biokaasuautoille.
  7. Julkisissa autohankinnoissa ja kuljetusten kilpailutuksissa on suosittava vähäpäästöisiä autoja ja biokaasuautot on luokiteltava sellaisiksi. Valitettavasti uudet EU-direktiivit eivät hyväksy biokaasuautoa vähäpäästöisiksi. Vaadimmekin toimia näiden direktiivien korjaamiseksi välittömästi.
  8. Kaasukäyttöiseksi muunnetun auton ajoneuvovero ei nykyisin muutu uuden päästöarvon mukaiseksi. Vaadimme, että asia oikaistaan ja konvertoidun auton ajoneuvovero lasketaan kaasukäytön perusteella.

(https://kaasuautoilijat.fi/2019/07/31/mita-mielta-olemme-ja-miksi/#kysymys101)

Miksi haluaisimme, että maakaasun myynti liikennekaasuksi ainakin henkilöautoille lopetettaisiin?

Jos maakaasun myynti liikennekaasuksi henkilöautoihin lopetettaisiin, voitaisiin kaikki kaasuautot luokitella hyvin vähäpäästöisiksi. Muutoksen myötä siis autovero ja vuotuinen ajoneuvovero ja sen osana käyttövoimavero, voitaisiin pudottaa samalle tasolle sähköautojen verotuksen kanssa, mikä olisi oikeudenmukaista. Vaikka nykyiset maakaasua käyttävät autoilijat joutuisivat maksamaan polttoaineesta vähän enemmän, heidänkään autoilun kokonaiskustannukset eivät useimmissa tapauksissa nousisi verorasituksen vastaavasti alentuessa.

(https://kaasuautoilijat.fi/2019/07/31/mita-mielta-olemme-ja-miksi/#kysymys102)

Miksi kannatamme niin voimakkaasti biokaasun suosimista maakaasua enemmän?

Yksiselitteisesti ympäristö- ja ilmastosyyt puhuvat niin vahvasti biokaasun puolesta. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä on pystyttävä radikaalisti vähentämään ja yksi helpoimmista, halvimmista ja tehokkaimmista tavoista tavoitteiden saavuttamiseksi on biokaasun käytön lisääminen. Maakaasunkin käyttö auton polttoaineena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin 25% bensiiniin verrattuna, mutta biokaasua käyttäen päästään noin 85%:n päästövähennykseen.

Biokaasun muita hyviä puolia ovat sen kotimaisuus ja sen valmistuksen yhteydessä syntyvät lannoitteet ja maanparannusaineet. Biokaasun käyttö vähentää sekä fossiilisten polttoaineiden tuontitarvetta että keinolannoitteiden käyttötarvetta maataloudessa.

(https://kaasuautoilijat.fi/2019/07/31/mita-mielta-olemme-ja-miksi/#kysymys103

Mitä mieltä olemme eurooppalaisten etujärjestöjen, mm. NGVA Europen ja EBA:n, ajamasta Carbon Correction Factor -ajatuksesta?

Hiilikorjauskerroin, Carbon Correction Factor (CCF), tarkoittaa, että kaasuauton tyyppihyväksynnässä määriteltyä CO2-päästöarvoa pienennettäisiin kertoimella, joka ilmaisee kuinka suuri osa ko. maassa autoihin tankatusta metaanista on biokaasua. Esimerkiksi kun Suomessa kaasuautoihin tankataan noin 55 % biokaasua, kerroin olisi 0,45 ja vaikkapa Škoda Octavia kaasuauton WLTP-mitattua päästöarvoa 114 g/km pienennettäisiin tällä kertoimella, jolloin uudeksi päästöarvoksi tulisi 51 g/km.

Kertoimen avulla määritettyä päästöarvoa voitaisiin käyttää mm. verotuksen perusteena, mikä pitkälti oikaisisi biokaasuautojen kohtuutonta verotusta ja tekisi niistä kilpailukykyisempiä. Samalla CCF voisi kannustaa autoilijoita käyttämään biokaasua entistä enemmän maakaasun sijasta. 

Toinen tärkeä Euroopan tasoinen merkitys CCF:llä olisi, että se alentaisi kaasuautoja valmistavien autotehtaiden tuottamien autojen keskimääräisiä päästöjä ja autotehtaat voisivat jatkaa – jotkut tehtaat jopa aloittaa – kaasuautojen valmistusta. Ilman vähintään tällaista järjestelyä EU:n vähäpäästöisten autojen direktiivi uhkaakin jopa lopettaa kaasuautojen valmistuksen, koska kaasuautoja ei EU:n pelkästään pakoputken päästä tehtäviin mittauksiin perustuvien määritysten mukaan hyväksytä vähäpäästöisiksi.

Energia- ja kuljetussektorin isoja yrityksiä edustavat eurooppalaiset järjestöt the European Biogas Association (EBA), EUROGAS, Gas Infrastructure Europe (GIE) ja the Natural & Biogas Vehicle Association (NGVA Europe) ovat ehdottaneet EU:lle hiilikorjauskertoimella korjatun päästöarvon käyttöä välivaiheena siirryttäessä kohti polttoaineen elinkaareen perustuvan päästöarvon (Well-to-Wheel, WTW) käyttöä.

Kaasuautoilijat ry pitää ehdotusta hiilikorjauskertoimen käyttöönotosta hyvänä ja kannattaa ehdotuksen toteuttamista Euroopan tasolla mahdollisimman nopeasti. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että Suomessa voitaisiin toteuttaa nopeana kansallisena ratkaisuna maakaasun myynnin lopettaminen henkilöautoille. Tällöin itse asiassa hiilikorjauskerroin Suomessa tulisi olemaan 100 %. Nämä kaksi ehdotusta eivät siis ole mitenkään ristiriidassa keskenään vaan tukevat toisiaan.

Mainittakoon, että Ruotsissa biokaasun osuus myydystä liikennekaasusta on yli 90 %. Suomessa biokaasun osuus on siis reilu 50 %. Koko Euroopan tasolla suhde on valitettavasti paljon huonompi, vasta vuonna 2030 ennustetaan päästävän 30 % tasolle.

(https://kaasuautoilijat.fi/2019/07/31/mita-mielta-olemme-ja-miksi/#kysymys104)

Miten suhtaudumme EU:n uuteen ns. puhtaiden autojen direktiiviin, jonka mukaan valtion, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden autohankinnoista tietyn osuuden on oltava ns. puhtaita ajoneuvoja.

EU:ssa on hyväksytty direktiivi, jonka tarkoituksena on edistää puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen osuutta julkisen sektorin hankkimissa ajoneuvoissa ja kuljetuspalveluissa. Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa direktiivin toimeenpanon Suomessa.

Direktiivin hyvä tarkoitus on täysin pilattu ja käännetty jopa päälaelleen omituisella puhtaan auton määrittelyllä. Henkilö- ja pakettiautoissa puhtaus määritellään pelkästään pakoputken päästä mitattujen päästöjen perusteella, kuten WLTP-standardissakin. Vuoteen 2025 asti vaaditaan, että CO2-päästöt on alle 50 g/km, sen jälkeen 0 g/km. Biokaasuauto tai mikään muukaan polttomoottoriauto ei voine koskaan täyttää tätä kriteeriä. Eli ainoa mikä kelpaa on sähköauto ja sehän kelpaa, vaikka käyttövoimana olisi kivihiilisähkö.

Yllä kerrottu tarkoittaa mm. sitä, että EU käytännössä kieltää suomalaisia kuntia tai vastaavia viranomaisia valitsemasta esimerkiksi koulu- tai vammaiskuljetuksiin biokaasukäyttöisiä autoja! No, voi niitäkin joukossa toki olla, mutta ne lasketaan ”likaisiksi”. ”Puhtaita” – siis sähköautoja – pitää olla vähintään 38,5 %.

Kuorma- ja linja-autoissa EU:n määritelmän mukaan taas mm. fossiilisella maakaasullakin kulkevia autoja saa olla puhtaiden joukossa puolet. Samoin tietysti myös vaikka kivihiilisähköllä kulkevat sähköbussit, trollikat ja ratikat hyväksytään. Biokaasulle ei tälläkään puolella ole mitään kannusteita. Pitkän matkan bussien osalta ei ole minkäänlaista ohjausta, liekö siksi, ettei niihin ole tarjollakaan sähkövaihtoehtoa, biokaasubusseja kyllä olisi.

Nyt kaivataan pikaista korjausta direktiiviin. Suomen hallituksen ja suomalaisten eurovaikuttajien, komissaarin ja meppien ainakin, on tehtävä kaikki mahdollinen typerän, biokaasun käytön estävän, direktiivin korjaamiseksi.

(https://kaasuautoilijat.fi/2019/07/31/mita-mielta-olemme-ja-miksi/#kysymys105)

Mitä muuta haluaisit tietää? Laita meille kysymys, hankimme vastauksen.

info[at]kaasuautoilijat.fi

Yksi kommentti artikkeliin ”Mitä mieltä olemme ja miksi”

Jätä kommentti