Uusi suunta, paineistetusta kaasusta nestemäiseen kaasuun

Yhdistyksen uusi brändi kuvastaa murrosta paineistetusta kaasusta nestemäiseen kaasuun, sekä murrosta LNG:stä Bio-LNG:hen

Kaasuautoilijat ry päätti vuosikokouksessaan 2023, että on aika hyväksyä tosiasia, ettei uusien kaasuhenkilöautojen osalta synny enää kasvua, koska valmistusta ajetaan alas. Suomen liikenteessä on yli 15 000 kaasuautoilijaa, joista lähes kaikki ovat tulleet viimeisen 6 vuoden aikana. Näistä käytännössä kaikki liikkuvat kotimaisella biokaasulla. Tuontiautoja tulee koko ajan Suomeen, käytettyjen markkina on hyvässä vauhdissa ja jakeluasemia tulee koko ajan lisää. Monet jakeluasemat palvelevat myös raskasta liikennettä, joten nykyiset biokaasuautoilijat voivat olla huojentuneita ja jatkaa hyvän valintansa parissa pitkälle tulevaisuuteen.

Yhdistyksemme peräänkuuluttaakin, että on tärkeää huomioida nykyiset kaasuautoilijat sekä mahdollistaa mahdollisimman hyvät tuontimahdollisuudet, biokaasun jakelu ja kannustava lainsäädäntö kaasuautoilun suhteen.

Yhdistys on tehnyt vahvaa työtä kaasuautoilun tiedon lisäämiseksi, ollut vahva mediavaikuttaja ja saanut paljon positiivista palautetta. Autamme myös lisäämään jäsenistömme tietoutta kaasuautoilusta sekä mahdollisista teknisistä haasteista.

Samoin olemme osaltamme tuoneet yhteen biokaasun tuottajia, teknologiatoimittajia ja biokaasua autoissaan käyttäviä. Tämä kaikki toimii pohjana päätökselle, että yhdistys lähtee hakemaan uutta suuntaa myös raskaan liikenteen puolelta.

Vihreä vety, biokaasu ja vetypohjainen synteettinen metaani tulevat ottamaan merkittävän roolin raskaan liikenteen päästöjen vähentämisessä. Biokaasun kasvulle on EU-tasolla asetettu tavoitteeksi 10-kertaistaminen vuosikymmenen loppuun mennessä. Tästä merkittävä osuus menee raskaan liikenteen käyttövoimaksi. Myös meriliikenne tulee olemaan osaltaan iso käyttäjä ja osa biokaasusta menee teollisuuteen maakaasun korvaajaksi.

Nestemäistä biokaasua käyttävät ja kuljettavat rekat yleistyvät
Uusiutuvasta sähköstä tuotettu synteettinen metaani kasvaa nopeasti biokaasun rinnalle

Vaikka biokaasun volyymit tulevat olemaan merkittäviä ja raaka-ainepohja vahvistuu, tarvitaan myös synteettistä metaania, jotta päästään riittävän isoon skaalaan. Tuulivoiman kasvaessa hurjaa vauhtia vetyhankkeet ovat aktivoituneet ja Suomeen syntyy paljon tuuli- ja aurinkovoimapohjaista synteettistä metaania eli sähkökaasua. Koska raskas liikenne ja meriliikenne tarvitsevat nimenomaan nestemäistä metaania, tulee tämä osaltaan muuttamaan biokaasun jakelua, joka on tähän saakka ollut enimmäkseen paineistettua.

Yhdistys haluaa olla tulevaisuudessa riippumaton taho tuottamaan tietoa kaasualan kehityksestä mm. logistiikkayhtiöille. Yhdistys haluaa auttaa eri osapuolia raskaan liikenteen puhtaassa siirtymässä tuoden näkyviin kaasukäyttöisten kuorma-autojen logistisia hyötyjä, sekä auttaa Suomea pääsemään päästötavoitteisiin liikenteen osalta.

Yhdistys haluaa auttaa lainsäätäjiä saavuttamaan Suomen kannalta kansantaloudellisesti parhaan mallin, jolla edistetään omaa polttoainetuotantoa ja luodaan kustannustehokasta logistiikkaa.

Kaasukäyttöisiä kuorma-autoja käyttäville ja niitä pohtiville yhdistys haluaa toimia tietolähteenä tuottamalla tietopaketteja ja laskureita niin päästöihin kuin taloudellisiin asioihin perustuen. Tällä kokonaisuudella haluamme kasvattaa jäsenistömme määrää uudelle tasolle erityisesti yritysjäsenten puolella. Toki meillä on paljon tilaa nykyisten kaasuautoilijoiden joukosta tuleville uusille jäsenille tulla mukaan pitämään huolta siitä, että palvelut paranevat myös henkilöautopuolella. Seuraamme mielenkiinnolla myös vetyautoilun kehitystä ja olemme valmiita tarkastelemaan myös sen etujärjestönä toimimista toimikaudella 2024-2025.

Toivotamme kaikille oikein hyvää kesää. Uudet yritysjäsenet voivat olla suoraan yhteydessä puheenjohtajaan, puh. 040 486 0307. Uudet henkilöjäsenet voivat liittyä lomakkeella, joka löytyy kaasuautoilijat.fi -sivustolta. Tämän lomakkeen avulla olemmekin saaneet satoja uusia henkilöjäseniä.

Terveisin

Kaasuautoilijat ry:n hallitus

Jani Hautaluoma(PJ), Helena Myllys, Mika Juvonen, Ari Niiranen, Juhani Piekkala

Esitteemme yksi yhteistyökumppani