Kysymyksiä biokaasusta

Huom! Kunkin kysymys- ja vastausparin perässä on linkki ko. kysymykseen. Voit kopioida sen ja liittää omaan viestiisi vaikkapa facebook-keskustelussa, jos haluat näyttää suoran linkin juuri kyseiseen kysymykseeen ja vastaukseen.

Miten biokaasu on ympäristö- ja ilmastoystävällisempää kuin fossiiliset polttoaineet bensiini, diesel ja maakaasu?

Biokaasu valmistetaan biojätteistä ja lietteestä. Se on uusiutuvaa, paikallisesti tuotettua ja hiilineutraalia. Hiilineutraalius tarkoittaa, että biokaasun polttaminen moottorissa ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Biojätteistä ja lietteestä kuuluukin vapautua hiilidioksidia aina luonnon kierrossa, biokaasuna vain jätteen energia käytetään ensin hyväksi.

Sekä maa- että biokaasun käytöstä syntyy myös vähemmän hiukkas- ja typpioksidipäästöjä verrattuna bensiiniin ja dieseliin. Lisäksi kaasukäyttöiset ajoneuvot, erityisesti kuorma-autot ja bussit ovat hiljaisempia kuin dieselkäyttöiset.

(https://kaasuautoilijat.fi/2019/07/01/10-kysymysta/#kysymys201)

Kilpaileeko biokaasun tuotanto ruoan tuotannon kanssa?

Suomessa biokaasun tuotantoon käytetään yhdyskuntien ja teollisuuden biojätteiden lisäksi vain maatalouden sivuvirtoja kuten lantaa ja kesantopeltojen nurmea, ei siis mitään ruontuotantoa syrjäyttävää tai sen kanssa kilpailevaa. Suomessa myytävä biokaasu on kaikki 100% kotimaista ja kotimaisista raaka-aineista tuotettua.

(https://kaasuautoilijat.fi/2019/07/01/10-kysymysta/#kysymys202)

Sekoittuvatko Gasumin biokaasu ja maakaasu putkistossa? Miten taataan, että Gasumin asemalla biokaasusta maksaessaan myös saa tankkiinsa biokaasua?

Biokaasu ja maakaasu kulkevat sekoittuneina samassa nykyään Gasgrid Finland Oy:n omistamassa ja hallinnoimassa putkistossa. Suomen kaasuverkostoon toimitetaan maakaasua Suomen ja Viron välisen Baltic Connector -yhdysputkea pitkin Inkoon kompressoriaseman kautta sekä kotimaista biokaasua suomalaisilta biokaasulaitoksilta, jatkossa todennäköisesti myös LNG-terminaalista, joka on laivassa Inkoossa. Biokaasua toimittaa verkkoon mm. Gasum, joka tuottaa biokaasua 17 laitoksessaan Suomessa ja Ruotsissa sekä hankkii sitä pohjoismaisilta ja eurooppalaisilta kumppaneiltaan. 

Olisi järjettömän kallista rakentaa rinnakkainen putkiverkosto eri kaasuille. Biokaasua voidaan jaella kustannus- ja energiatehokkaimmin siirtämällä sitä samassa putkistossa maakaasun kanssa eli olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen.

Koska jalostettu biokaasu ja maakaasu ovat kemialliselta koostumukseltaan samanlaisia, pääasiassa metaania sisältäviä energiakaasuja, voidaan niitä sekoittaa keskenään. Vaikka biokaasu verkostoon syötettäessä sekoittuu maakaasun joukkoon ja asiakkaille jaeltu kaasu on käytännössä aineelliselta koostumukseltaan biokaasun ja maakaasun seosta, biokaasun alkuperätakuujärjestelmä pitää huolen siitä, että biokaasua myydään korkeintaan tuotettua määrää vastaava määrä, eikä sitä voida myydä useampaan kertaan eri käyttökohteisiin. 

Kun siis valitset Gasumin asemalla tankkaavasi biokaasua, saatat hyvinkin saada autosi tankkiin maakaasua, mutta vastaavasti joku maakaasua ostanut saakin biokaasua. Eli biokaasun kokonaiskulutus lisääntyy vähintään tankkaamallasi määrällä ja kokonaispäästöt vähenevät samassa suhteessa. 

Biokaasun tankkaaminen Gasumin asemaltakin on aito ympäristö- ja ilmastoteko.

Näin se toimii

Jokaisesta tuotetusta MWh:sta biokaasua myönnetään alkuperätakuujärjestelmään yksi alkuperätakuu.

Biokaasua käytettäessä, alkuperätakuita peruutetaan järjestelmästä käyttöä vastaava määrä.

(https://kaasuautoilijat.fi/2019/07/01/10-kysymysta/#kysymys203)

Kuinka monelle autolle biokaasua riittää?

Suomessa on valtava määrä hyödyntämätöntä biomassaa, jota voitaisiin ja joka pitäisi käyttää biokaasun valmistukseen. Suomen teknistaloudellinen biokaasupotentiaali (mädättämällä tuotettu) on ainakin kymmenkertainen nykytuotantoon nähden. Nykytuotanto on noin 1 TWh. Arvioiden mukaan biokaasun tuotantopotentiaalia riittäisi ainakin miljoonan auton tarpeisiin tai ainakin 40%:lle raskaasta liikenteestä. Näissä arvioissa ei ole mukana uudet biokaasun tuotantomenetelmät kuten metanointi ja Power-to-Gas.

(https://kaasuautoilijat.fi/2019/07/01/10-kysymysta/#kysymys204)

https://www.luke.fi/uutiset/tuore-selvitys-kierratyslannoitteilla-ravinteiden-kierratys-vauhtiin/

Mitä muuta haluaisit tietää? Laita meille kysymys, hankimme vastauksen.

info[at]kaasuautoilijat.fi

Jätä kommentti